Trake preko 2000 evra | Trake za trcanje

Trake preko 2000 evra

 | Trake za trcanje Beograd

Life Fitness TR 95T Inspire

 | Trake za trcanje Beograd

Life Fitness TR 95T Engage

2.490 €

*Cena je u evrima u dinarskoj protivvrednosti

 | Trake za trcanje Beograd

Horizon Paragon 7E

2.090 €

*Cena je u evrima u dinarskoj protivvrednosti

 | Trake za trcanje Beograd

Horizon Paragon 8E

2.210 €

*Cena je u evrima u dinarskoj protivvrednosti

 | Trake za trcanje Beograd

Horizon Elite T3000

2.290 €

*Cena je u evrima u dinarskoj protivvrednosti

 | Trake za trcanje Beograd

Horizon Elite T4000

2.390 €

*Cena je u evrima u dinarskoj protivvrednosti

 | Trake za trcanje Beograd

Horizon Elite T5000

2.590 €

*Cena je u evrima u dinarskoj protivvrednosti

 | Trake za trcanje Beograd

Horizon Elite T-Pro

2.790 €

*Cena je u evrima u dinarskoj protivvrednosti

 | Trake za trcanje Beograd

Matrix MX-T5x

 | Trake za trcanje Beograd

Technogym Treadmill Run Excite 500

2.100 €

*Cena je u evrima u dinarskoj protivvrednosti

 | Trake za trcanje Beograd

Technogym Treadmill Run Excite 700 led

2.300 €

*Cena je u evrima u dinarskoj protivvrednosti

 | Trake za trcanje Beograd

Technogym Treadmill Run Excite 700 tv

2.400 €

*Cena je u evrima u dinarskoj protivvrednosti

 | Trake za trcanje Beograd

Cybex Treadmill 770T

2.600 €

*Cena je u evrima u dinarskoj protivvrednosti

 | Trake za trcanje Beograd

Cybex Treadmill 750T

2.100 €

*Cena je u evrima u dinarskoj protivvrednosti

 | Trake za trcanje Beograd

Life Fitness Treadmill TR 95Te

 | Trake za trcanje Beograd

Life Fitness Treadmill TR 97Ti