Trake od 1000 do 2000 evra | Trake za trcanje

Trake od 1000 do 2000 evra

 | Trake za trcanje Beograd

Technogym Treadmill Run Race

 | Trake za trcanje Beograd

Life Fitness TR 9500HR

1.350 €

*Cena je u evrima u dinarskoj protivvrednosti

 | Trake za trcanje Beograd

Matrix MX-T5x

1.690 €

*Cena je u evrima u dinarskoj protivvrednosti

 | Trake za trcanje Beograd

Horizon Adventure 1

1.100 €

*Cena je u evrima u dinarskoj protivvrednosti

 | Trake za trcanje Beograd

Life Fitness TR 9100HR

 | Trake za trcanje Beograd

Life Fitness TR 95 Ti

1.690 €

*Cena je u evrima u dinarskoj protivvrednosti

 | Trake za trcanje Beograd

Horizon Adventure 3

1.320 €

*Cena je u evrima u dinarskoj protivvrednosti

 | Trake za trcanje Beograd

Horizon Adventure 5

1.560 €

*Cena je u evrima u dinarskoj protivvrednosti

 | Trake za trcanje Beograd

Horizon Adventure 7

1.790 €

*Cena je u evrima u dinarskoj protivvrednosti

 | Trake za trcanje Beograd

Horizon Paragon 5S

1.890 €

*Cena je u evrima u dinarskoj protivvrednosti

 | Trake za trcanje Beograd

Horizon Paragon 7S

1.990 €

*Cena je u evrima u dinarskoj protivvrednosti

 | Trake za trcanje Beograd

Cybex Treadmill 550T

 | Trake za trcanje Beograd

Cybex Treadmill 530T

 | Trake za trcanje Beograd

Precor Treadmill C956i

 | Trake za trcanje Beograd

Technogym Treadmill Run XT Pro 600

1.200 €

*Cena je u evrima u dinarskoj protivvrednosti

 | Trake za trcanje Beograd

Technogym Cross Trainer XT Pro 600

 | Trake za trcanje Beograd

Life Fitness Treadmill TR 93T

 | Trake za trcanje Beograd

Nautilus Treadmill T916

1.350 €

*Cena je u evrima u dinarskoj protivvrednosti